7 askelta testiautomaation hyötyjen maksimointiin SAP-ympäristössä

27.11.2019 / by Nikhil Sharma

Kun haluat maksimoida testiautomaation hyödyt SAP-ympäristössäsi, ajattele kokonaisuutta vaiheittain. Tässä blogissa esitellään seitsemän askelta, joiden kautta onnistut.

1. Etsi lyhin reitti sellaiseen testiautomaatioon, jolla on vaikutus:

Lähde rohkeasti liikkeelle kriittisimpien liiketoimintaprosessien automatisoinnista. Tämä saattaa kuulostaa epätavalliselta ohjelmistokehityksen näkökulmasta, mutta toisaalta sillä on myös suurin vaikutus. Regressiotestaaminen on avainsana, kun testiautomaatiota halutaan hyödyntää tehokkaimmin.

2. Pidä mielessä modernit kompleksiset SAP-ympäristöt:

SAP-ympäristössä erilaiset prosessit kulkevat lukuisten järjestelmäkokonaisuuden osien läpi, kuten muun muassa mobiiliaplikaatioiden ja web-sivujen. Suunnittele siis nykytilan perusteella, mutta pidä kirkkaina mielessä tulevaisuuden tarpeet ja kompleksisuus.

3. Ajattele ekosysteemilähtöisesti:

Älä päädy suljettuihin ratkaisuihin. Testiautomaation tulee olla hyödynnettävissä erilaisiin tilanteisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin. Lisäksi sen tulee integroitua sulavasti eri työkaluihin. Suljetussa ratkaisussa huomaat nopeasti, että tekemäsi investoinnit ovat käyttökelvottomia, sillä ne eivät ole hyödynnettävissä koko ekosysteemiisi.

4. Varmista saavutettujen tulosten liiketoimintakeskeisyys ja toimivuus:

Liiketoimintaprosessiesi toimivuus täytyy pystyä selvittämään kerätyn datan perusteella. On selvää, että testiautomaatio tuottaa paljon monipuolista dataa. Toisaalta pelkkä data sellaisenaan on hyödytöntä, eikä tuota arvoa kenellekään. Mieti tilannetta, jossa 96% testeistä toteutuu. Antaako tämä sinulle riittävän varmuuden edetä ohjelmiston julkaisussa? Mitä jos loput 4% sisältääkin kaikkein kriittisimmät liiketoimintaprosessisi?

Datan avulla pystyt tarkastamaan prosessien päästä päähän toimivuuden, tekemään ennusteita, vaikuttavuusanalyyseja ja kehittämään tätä kauta jopa loppuasiakkaan käyttökokemusta. Data auttaa sinua tarkastelemaan liiketoimintaa kokonaisuutena, SAP-ekosysteemin laadun näkökulmasta.

5. Varmista, että testiautomaatiosi on arkkitehtuuriltaan valmis muutokselle:

Ajattele laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeitasi ja niitä muutoksia, joita liiketoimintasi tulee mahdollisesti kohtaamaan. Tällöin pystyt varmistumaan siitä, mitä sijoituksia testiautomaatioon kannattaa tehdä nyt ja mihin varautua tulevaisuudessa. Muista kuitenkin, että suljetut systeemit tai ratkaisut eivät ole vaihtoehto.

6. Skaalautuvuus, ketteryys ja innovaatio:

Tarvitset jatkuvasti uusia innovaatioita ylläpitääksesi yrityksen liiketoimintaa. Ketteryys on ainoa kestävä tapa johtaa ja kehittyä muuttuvassa toimintaympäristössä.  Nopeat muutokset ja innovaatioiden lisääntyminen ohjelmistokehityksessä puolestaan luovat kasvavan tarpeen automaatiolle. Testiautomaation tulee skaalautua ketterästi eri vaatimusten mukaan. Skaalautuva ja nopeasti käyttönotettavaa testiautomaatioratkaisu on se mitä tarvitset.

7. Tunne testiautomaatiosi potentiaali ja hyödynnä se kokonaan:

Testiautomaatiota on yleisesti hyödynnetty melko kapeasti. Valitettavan usein automaatio mielletään pelkäksi yksittäisten testitapausten suorittamisen automatisoinniksi. Tämä tarkoittaa, että testiskriptien kirjoittamiseen ei panosteta tällöin riittävästi. Toisin sanoen panostukset suunnataan ekosysteemin rakentamiseen. On totta, että mallista on hyötyä, jos yritys on vasta siirtymässä manuaalisesta testauksesta automaatioon. Pitkällä aikavälillä tällainen toimintamalli on kuitenkin kallis ylläpidettävä, eikä se ole riittävän tehokas.

Kun haluat maksimoida testiautomaation hyödyt SAP-ympäristössäsi, ajattele kokonaisuutta. Testiautomaatio voi kattaa muun muassa testaustyökalujen ja -ympäristöjen asennuksen automatisoinnin, testattavien järjestelmien asennuksen ja konfiguroinnin automatisoinnin, testitdatan valmistelun automatisoinnin, testitapausten rakentamisen automatisoinnin sekä testiraporttien ja testiraporttien analysoinnin automatisoinnin.

Ota askel kohti parempaa laatua ja hanki Qentinel Pace nyt. Kerromme mielellämme lisää laadunvarmistuksesta ja kompleksisten järjestelmien päästä-päähän testaamisesta.

Aiheet: SAP, Testiautomaatio, Ohjelmistotestaus