Ajasta ja paikasta riippumaton SAP-testauksen automatisointi

27.3.2020 / by Jari Leskinen

Aikana, jolloin meidän täytyy välttää kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia, etäyhteyksien kautta työskenteleminen nousee ensisijaiseksi toimintatavaksi.

Suomalaisen keskivertopäivän askareet pyöräyttävät arviolta noin 10 000 000 riviä koodia. Kun puhutaan suurista yrityksistä, joilla on laajoja ohjelmistokokonaisuuksia käytössään, puhutaan käsittämättömän valtavista määristä koodia. Otetaan tarkasteluun SAP-ympäristö ja miten sen laatu voidaan varmistaa testiautomaation avulla ajasta, paikasta tai tilanteesta riippumatta. Mistä lähteä liikkeelle ja mitä ottaa huomioon kompleksisten kokonaisuuksien testauksen automatisoinnissa.

Ensimmäisenä vaiheena on taustatietojen selvitys. Minkälaiseen SAP-ympäristöön automaatiota lähdetään rakentamaan. Onko kyseessä SAP S/4HANA, natiivi SAP-ympäristö ja minkälainen käyttöliittymä on kyseessä. Näistä riippumatta seuraavaksi tulee valita, kannattaako Qentinel Pacen käyttöönotossa soveltaa SaaS (software as a service) vai Hybridi -ratkaisua. Tätä valintaa määrittää asiakkaan tietoturvapolitiikka. SaaS-vaihtoehdossa kaikki Pacen komponentit toimivat pilvessä, josta on muodostettu yhteys testattavaan SAP-ympäristöön. Jos taas asiakkaan tietoturvapolitiikka ei hyväksy puhtaasti pilvestä operoitavaa ratkaisua, tulee punnita eri vaihtoehtojen välillä. Jos esimerkiksi kone, jossa robotit työskentelevät, tulee olla asiakkaan omassa konesalissa, on tällöin kannattavaa valita Hybridi-ratkaisu.

Jos Qentinel Pace otetaan käyttöön SaaS-palveluna, hyötynä on sen erittäin nopea käyttöönotto. Tällöin testiautomaatio saadaan välittömästi toimintaan, eikä erillisiin asennustoimenpiteisiin tarvitse käyttää aikaa. Lisäksi asiakas hyötyy, kun omaan konesaliin ei tarvitse tehdä testiautomaation käyttöönoton vaatimia laitteistohankintoihin. Qentinel ylläpitää kaiken sen teknologian, mitä SAP-ympäristön testaamiseen tarvitaan, sillä käyttö tapahtuu pilvestä. Pacen käyttöönotto SaaS-palveluna kestää arviolta 5-14 päivään.

Mikäli asiakas valitsee käyttöönoton tavaksi Hybridi-ratkaisun, huomio kiinnittyy erityisesti tietoturvaan. Hybridi-ratkaisuun usein päädytäänkin juuri siitä syystä, että testausta tekevän robotin on oltava asiakkaan sisäverkossa. Tällöin Qentinel Paceen muodostetaan niin sanottu salattu yhteys. Käyttöönottoon tarvitaan Hybridi-ratkaisussa Local robots-tietokone, joka voi olla fyysinen laite tai virtuaalinen kone, johon salattu yhteys luodaan ja johon Pacen komponentit asennetaan. Testausrobotti pyörii tässä Local robots-tietokoneessa. Pacen hallinta pystytään edelleen toteuttamaan webin kautta tästä huolimatta. Lisäksi tarvitaan huoltoyhteys, jotta Local robots -koneen komponentteja voidaan päivittää etäyhteyden kautta, jos tarve sitä vaatii. Tässä tapauksessa käyttöönotto kestää 5-20 päivää. Hybridi-ratkaisussa käyttöönottoon voi kulua enemmän aikaa, sillä Local robots -koneen varustamiseen saattaa kulua aikaa.

Molemmissa käyttöönottotavoissa yhteistä on käyttöoikeuksien määrittely ja luominen SAP-ympäristöön. Näin ollen robotti saa tarvitsemansa oikeudet testauksen toteuttamiseen, kun yhteydet ovat kunnossa. Kun yhteyksien toimivuus testataan, ennen varsinaisen testauksen aloittamista, asiakas saa jo muutaman testitapauksen pyörimään.

Mitä käyttötapauksia automatisointiin sitten kannattaa valita ja millä perustella? Liiketoiminnan kannalta kriittisimpien E2E prosessien valitseminen testaukseen, on tärkeää. Näin pystytään varmistamaan kompleksisia päästä päähän prosesseja. Kun prosessit on dokumentoitu pystytään myös ymmärtämään, mitä poikkeustilanteita saattaa esiintyä, ja mitä Qentinel voi näissä tapauksissa tehdä. Onnistuminen testiautomaatiossa vaatii ihmisten sitoutumista. Kaikkien panosta tarvitaan, jotka ovat tekemässä testauksen automatisointia. Näitä ovat Qentinelin lisäksi muuna muassa asiakkaan IT-palveluntarjoaja, ja asiakas itse. Kun osapuolet sitoutuvat yhteystyöhön, testiautomaation käyttöönottoprosessissa voidaan edetä nopeasti, eikä turhia kommunikaatiokatkoja tai odotusaikoja tule. 

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta ohjelmistoja pyörittävän koodin laatu täytyy pystyä varmistamaan. Me Qentinelillä uskomme, että ohjelmiston laatu on elämänlaatua!
Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä!

"Jos sen voi kirjoittaa paperille, sen voi automatisoida."
Onnistuminen vaatii....

  • Sitouta palveluntarjoajasi testiautomaatioon ja sen aikatauluihin
  • Dokumentoi testitapaukset kunnolla
  • Päivitysten vaikutus ja poikkeuksien tunnistaminen

 

Tutustu Qentinel Paceen tarkemmin