Blogit ja uutiset

Oivalluksia. Väitteitä. Ajankohtaista.

Aino-Maija Vaskelainen

Aino-Maija Vaskelainen työskentelee nykyisin laadunvarmistuksen maailmassa, on vahingossa eksynyt toiminnanohjausjärjestelmien pariin vuonna 2004 ja kantanut sen jälkeen ERP-leimaa mukanaan. Takana on kaksi merkittävän kokoista ERP-hanketta kahdessa eri suomalaisessa pörssiyhtiössä, sekä niiden vanavedessä tulleita muita kehitysprojekteja. Aihe jaksaa edelleen kiinnostaa ja innostaa. Aino-Maija jakaa mielellään kokemuksia aiemmasta elämästä sekä myöhemmin tulleita oivalluksia asioista, mitä olisi myös voinut tehdä toisin.

Löydät minut sosiaalisesta mediasta:


Kirjoittajan kaikki kirjoitukset

Muutosten tuulet tietojärjestelmähankkeissa

21.11.2018 | Aino-Maija Vaskelainen

 
Lue lisää

Tietojärjestelmän testaus on muutoksen onnistumisen avain

23.5.2018 | Aino-Maija Vaskelainen

Lue lisää

ERP-toimittaja - ekosysteemissä tarvitset parviälyä!

14.12.2017 | Aino-Maija Vaskelainen

Tulevaisuuden dynaamisessa kilpailutilanteessa globaaleilla markkinoilla ei voi enää menestyä kiinteillä hitaasti muuttuvilla verkostorakenteilla. Digitaalisia palveluita suunnittelevat ja toimittavat yritykset eivät voi enää lentää yksin! ERP-toimittaja ekosysteemissä tarvitsee parviälyä. Parviäly auttaa selviytymään globaalissa kilpailussa.

Lue lisää

Ekosysteemi opettaa – ERP-projektien kulttuurin on muututtava!

01.8.2017 | Aino-Maija Vaskelainen

Seuraavana isona juttuna tällä pallolla tulee olemaan ekosysteemit, niin bisneksessä kuin yhteiskunnassa. Ekosysteemiajattelulla pystytään varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyky ja muutosvalmius.

Ekosysteemistä puhuttaessa kyseessä ei ole sen monimutkaisempi vertauskuva kuin mitä olemme jo biologian tunneilla aikanaan oppineet ja mitä voimme ympäristöstämme havaita: ekosysteemillä tarkoitetaan yhtenäisellä alueella toimivien elollisten ja elottomien tekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta.

Lue lisää

Laatuaikafoorumi 8.9. keskusteli datan arvosta

09.9.2016 | Aino-Maija Vaskelainen

Qentinelin 8.9.2016 Laatuaikafoorumi "Data - uusi öljy vai bittijätettä?" tuli todelliseen näkemysten syventämisen tarpeeseen. Datasta pöhistään, niinkuin kaikki data olisi arvokasta, ja datan arvon rakentuminen olisi itsestäänselvää.

Lue lisää