Ekosysteemien liiketoimintamallit  – terveiset 10.10. Ekosysteemipäivästä

18.10.2017 / by Mia Sinisalo

Missä tahansa kun tapaamme ja keskustelemme digitaalisista palveluista, kääntyy  puhe ekosysteemeihin. Ekosysteemin käsitettä käytetään leveästi ja laveasti, kun puhutaan kumppaneista, alihankkijoista, asiakaskokemuksesta, alustataloudesta tai disruptiosta. Ekosysteemien liiketoimintamallit ovat kuitenkin toisenlaisia kuin biologisten ekosysteemien mallit.

Mistä puhumme, kun puhumme ekosysteemeistä?

Yhtä varmaa vastausta ei ole, joten Qentinel järjesti 10.10. Ekosysteemipäivän tuodakseen yhteen ekosysteemejä ylläpitäviä ja rakentavia toimijoita, ekosysteemitutkimusta sekä ekosysteemien ja ekosysteemikulttuurin kehittäjiä eri toimialoilta.

Päivä oli menestys. Kiittäviä kommentteja saatiin pitkin päivää ja sosiaalisessa mediassa. Monipuoliset puhujat toivat  esiin ekosysteemiajattelun ja ekosysteemin liiketoimintamerkityksen eri puolia. Kaikkia puheenvuoroja yhdisti yksi näkemys: ekosysteemin pitää tuottaa kaikille toimijoilleen arvoa.

Kahdeksan näkemystä ekosysteemeistä

  1. Ole ekosysteemi! Kasva ja auta ekosysteemin kaikkia toimijoita kukoistamaan. Päivän avasi Google Cloud Finlandin maajohtaja Ari Lampela, joka toi esiin Googlen rakentaman ekosysteemin jatkuvasti rakentamia mahollisuuksia kaikille: "Meitä ajaa loppukäyttäjä ja hänen etunsa. Google pyrkii demokratisoimaan verkon. Googlen ekosysteemi tarjoaa pienille toimijoille teknologiaa, joka oli aikaisemmin vain pienten toimijoiden käytössä. Tulevaisuuden kilpailukyky on kiinni meistä kaikista - nopeudesta ja muutoskyvystä."
  2. Ymmärrä mistä puhut, kun puhut ekosysteemeistä. Mitä samaa ja erilaista on luonnon ekosysteemeissä ja liiketoimintaekosysteemeissä? Päivän toinen puheenvuoro kuultiin VTT:ltä, kun tutkija Katri Valkokari muistutti, että ekosysteemi on lainattu käsitteenä biologiasta, se toimii vain osittain, kun puhumme liiketoiminnasta tai yhteiskunnasta. Ekosysteemi-sanaa käytetään kuvaamaan hyvinkin erilaisia asioita, mutta Valkokari muistutti, että hyvä perussääntö on muistaa, että ekosysteemi on aina dynaaminen - muuttuva ja usein orgaaninen. Alihankintaverkostot ja muut sovitut kumppanuudet ovat staattisempia. Lisäksi Katri Valkokari muistutti myös, että ekosysteemin kehittäminen on yhteistyön kehittämistä.
  3. Onnistu ekosysteemin vaatimassa kulttuurin- ja ajattelutapojen muutoksessa päivittäisiä arjen tapoja muuttamalla! Aamupäivän ensimmäisen tauon jälkeen muutosjohtamiseen erikoistuneen 15/30:n toimitusjohtaja Toni Paloheimo haastoi kuulijat luopumaan egosysteemeistään arjen pienten muutosten - nanohabits-ajattelun avulla. Ekosysteemiajattelu ja ekosysteemeissä toimiminen aiheuttavat muutosta. Arjen tapojen muutaminen on yksi tehokas tapa elää muutoksessa.
  4. Lisää luottamusta! Tee ekosysteemistä kaikille toimijoille mahdollismman läpinäkyvä. Aikaisemmin Qentinelin konsulttina ja nykyään Frankly Partnersilla työskentelevä Kirsi Niiranen kertoi Orion Pharman asiakas-casen kautta, miten ekosysteemiin voi luoda läpinäkyvyyttä ja rakentaa luottamusta. Kirsi Niirasen blogi samasta aiheesta löytyy myös Qentinelin sivuilta.
  5. Kasvata asiakasarvoa! Mittaa, analysoi ja paranna digitaalisten kanavien asiakaskokemusta. Lounaan jälkeen Alma Median markkinointi- ja brändijohtaja Elina Kukkonen kertoi median ekosysteemistä, ekosysteemin vaatiman yrityskulttuurin muutoksen läpiviennistä sekä asiakaskokemuksen systemaattisesta parantamisesta ekosysteemissä. Elinan viesti oli, että kaikki mitä voi digitalisoida, kannattaa digitalisoida ja samalla pitää asiakasarvo keskiössä.
  6. Tee yhteistyötä! Kilpailijat voivat rakentaa yhteisen ekosysteemin ja menestyä rinnakkain. Dimeccin Päivi Haikkola saattaa olla Suomen ensimmäinen henkilö, jonka titteli on ekosysteemijohtaja. Päivi vetää One Sea -ekosysteemiä, jonka avulla suomalaiset meriteollisuuden toimijat kehittävät itsenäisesti kulkevia laivoja. Päivi kertoi puheenvuorossaan konkreettisesti kilpailijoiden yhdessä innovoiman ekosysteemin perustamisesta, ekosysteemin käytännön toiminnasta sekä tulevaisuuden tavoitteista.  Suomalaisen meriteollisuuden kannalta ekosysteeminä toimiva innovaatiohanke on merkittävä mahdollisuus tuoda markkinoille teknologiaa ja toimintatapoja, joiden kehittämien yksin olisi liian hidasta ja riskialtista.
  7. Tartu muutoksen mahdollisuuksiin! Toimialasi disruptio kasvattaa uusia ekosysteemejä. Mene mukaan ja auta ekosysteemiä menestymään. Nordean Open Bankingin Jarkko Turunen kertoi pankkialan muutoksesta kohti ekosysteemejä. Sekä maksuliikennedirektiivi että tietosuojalainsäädäntö muuttuvat. Pankeilla on vielä monopoli dataan, mutta jatkossa dataa saavat käyttää myös asiakkaan valtuuttamat lisensoidut toimijat. Jarkko Turunen korosti koko perinteiden pankkirajapinnan kehittämistä yhdessä kumppaneiden kanssa, jotta asiakkaille voitaisiin luoda parempia palveluita.
  8. Pidä huolta ekosysteemin kumppaneiden elinvoimasta! Kasvata koko ekosysteemin liiketoiminnan edellytyksiä, ei vain omiasi. Päivän päättivät Microsoftin asiakaskokemusjohtaja Juhana Tormilaisen 12 ekosysteemeihin liittyvää väittämää. Juhana Tormilainen toi perspektiiviä historiasta: nostaen esiin vision ekosysteemin syntymisen ehtona. Hullut visiot ovat menestyneet ja mahdottomilta näyttäneet asiat ovat olleet 50 v myöhemmin arkippäivää. Tormilainen esitteli myös statistiikkaa ekosysteemien varaan rakentuneista yrityksistä. Sen perusteella saattoi päätellä, että ekosysteemimäisimmät yritykset ovat vahvistuneet.

Ekosysteemipäivä tuotti paljon uutta osaamista ja keskusteluita. Tervetuloa jatkamaan ekosysteemiajattelun kehittämistä kanssamme. Ilmoittaudu seuraavaksi 31.10. Menesty ekosysteemissä -webinaariin, jossa Qentinelin Aino-Maija Vaskelainen ja Veera Lehto tiivistävät ekosysteemipäivän oivalluksia ja haastavat osallistujia vuoropuheluun.

Aiheet: Ekosysteemi