Ekosysteemin johtaminen vaatii vanhojen johtamisoppien hylkäämistä

04.12.2017 / by Miika Soininen

Ekosysteemit rakentuvat yhteisten tavoitteiden ja arvojen varaan. Ilman johtamista ekosysteemin tavoitteet ja sitä kautta hyödyt jäävät toteutumatta. Kuten Katri Valkokari mainiosti kirjoittaa, ekosysteemiä ei voi omistaa. Koska ekosysteemiä ei voi omistaa ja siksi ekosysteemin johtaminen ei toimi keskistetysti -  itseohjautuvuus on ainoa ekosysteemissä toimiva johtamismalli. 

Itseohjautuvuus ja jatkuva kehittyminen ovat nousseet viime vuosien kuumimmaksi trendiksi niin johtamisen  kuin organisaatioajattelun saralla. Käsitteinä puhutaan mm. holokratiasta, teal-organisaatiosta tai lean:stä, mutta isossa kuvassa tavoitellaan samoja asioita: päätöksen teon nopeutta, ketteryyttä, oppimista ja vastuunottoa. Tämän seurauksena toimijat puolestaan ovat motivoituneempia ja hyödyntävät enemmän potentiaaliaan. (Frederic Laloux, 2016) 

Jatkuvasti nopeammin kehittyvässä toimintaympäristössä keskusjohtoinen organisaatio on monesti auttamattoman hidas. Kun pitäisi kääntää suuntaa keskusjohtoinen organisaatio vasta miettii mitä tehdä siinä missä itseohjautuva organisaatio on jo kokeilemassa mikä toimisi.

Pohjimmainen motivaatio itseohjautuvuuteen on siis halu saavuttaa kilpailuetua.

Itseohjautuvuus ei ekosysteemissäkään tarkoita sitä, että kukaan ei johda.  Päinvastoin, menestyvän ekosysteemin kehittäminen vaatii, että suunta on tarkasti määritelty. Kaikkien tulee pitää kokoajan kirkkaana mielessä miksi ekosysteemi on olemassa. Johtamaton ekosysteemi lähtee rönsyilemään ja kehittyy hitaasti - tai jopa hajoaa. Johtajuuden pitää kuitenkin olla ekosysteemissä konteksti sidonnaista eli se johtaa, kenellä on siihen kullakin hetkellä parhaat edellytykset. Johtajuutta ei siis ekosysteemissä anneta, se otetaan.

Ekosysteemien johtaminen ammentaa paljon itseohjautuvista organisaatioista.  Ekosysteemien johtamiseen edellytykset ovatkin samat, kuin minkä tahansa muun itseohjautuvan organisaation.

Ekosysteemin johtaminen pähkinänkuoressa: 

1. Luodaan yhteinen tarkoitus

Voiko mitään johtaa ilman yhteistä tarkoitusta? Ekosysteemien ohjaava voima on yhteinen tarkoitus, minkä tulee rakentua asiakasarvon ympärille. Yhteisesti jaettu ymmärrys ekosysteemin tavoitteista ja keinoista tavoitteisiin pääsemiseksi mahdollistaa itseohjautuvuuden

2. Rakennetaan luottamus ja mahdollistetaan läpinäkyvyys

Ekosysteemissä luottamus on kaiken toiminnan perusta. Luottamuksen rakentaminen vaatii aina aikaa ja edellyttää yhdessä tekemistä ja oppimista. Ekosysteemissä ei kuitenkaan päästä eteenpäin epäilemällä toisen tekemistä vaan lähtökohta pitäisi olla se, että toiseen luotetaan.

Luottamus on myös läpinäkyvyyden edellytys. Läpinäkyvyys puolestaan mahdollistaa yhteisen tarkoituksen toteuttamisen johtamisen faktoihin perustuen. Puhutaan, että tieto on uusi öljy. Tiedolla ei kuitenkaan ole mitään arvoa, ilman sen hyödyntämistä. Parhaimmillaan ekosysteemi on kuin öljynjalostamo, joka yhdistämällä tietoa tuottaa raakaöljystä entistä arvokkaampaa jalostetta.

3. Annetaan ja otetaan vastuu

Kuten organisaatiossa, myös ekosysteemissä on osattava luopua omasta asemasta ja annettava muille tilaa ottaa vastuuta. Vastaavasti ekosysteemissä toimiessa pitää olla valmis ottamaan vastuuta ekosysteemin tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikkei ne sillä hetkellä suoraan toisikaan itselle välitöntä etua. Ekosysteemi ei ole nollasumma peliä, vaan toimiva ekosysteemi kumuloi etua ja on enemmän kuin osiensa summa.

Ekosysteemi ei ole yksittäisen toimijan vallan ympärille rakentuva hiekkalaatikko. Hajauttamalla johtamista saadaan parhaat kyvyt käyttöön ja luodaan kaikille motivaatiota toimia ekosysteemissä sekä luoda sinne innovaatioita.

Aiheet: Ekosysteemi, Johtaminen