Ekosysteemin rakentaminen vai ekosysteemiin osallistuminen?

24.8.2017 / by Miika Soininen

Tähän asti merkittävimmät liiketoimintaekosysteemit ovat rakentuneet, kun yksittäinen toimija on lähtenyt tietoisesti rakentamaan ekosysteemiä. Inhoamme, ihailemme, kadehdimme ja pelkäämme Applen, Googlen ja Microsoftin kaltaisia jättejä, koska ne tarjoavat mahdollisuuksien lisäksi myös tiukkaa kontrollia. Monilla isoilla yrityksillä on yhä mielessä oman ekosysteemin rakentaminen.

Digitalisaation todelliset hyödyt syntyvät kuitenkin vasta ekosysteemeissä,  joissa digitalisaation mahdollisuuksista aletaan ottaa enemmän irti.

Liiketoimintaekosysteemi voi muodostua myös spontaanimmin, kuten luonnon ekosysteemit, vapaaehtoisten yhteisöjen tai teknisen innovaation kautta. Hyvä esimerkki tämmöisestä spontaanista ekosysteemistä on Bitcoin-ekosysteemi, joka perustuu avoimen lähdekoodiin, hyödyntää lohkoketjuinnovaatiota ja toimii näiden ansiosta täysin hajautetusti ilman, että yksittäinen toimija voisi sitä hallita.

Kuten Esko Kilpi kirjoittaa, tämän kehityksen mahdollistamana tulevaisuuden liiketoimintaekosysteemit ovat entistä dynaamisempia. Toimijat voivat liittyä mukaan ja lähteä milloin vain. Yksittäisen toimijan mahdollisuus tiukasti kontrolloida ekosysteemiä heikkenee, kun rinnalle tulee vaihtoehtoja. Ne jotka koittavat pitää kiinni kontrollin illuusiosta tulevat häviämään. Tämä on tärkeää, koska liiketoimintaekosysteemi on elinkelpoinen vain, jos toimijat pystyvät löytämään asetelman jossa kaikki voittavat − asiakkaat sekä mukana olevat yritykset.

Ekosysteemit mahdollistavat liiketoimintamallien evoluution

Yksittäisen yrityksen mahdollisuudet pärjätä kilpailussa heikkenevät ekosysteemikehityksen myötä.

Avoin mahdollisuus kilpailla ja tuoda ekosysteemiin uusia innovaatiota haastaa nykyiset liiketoimintamallit. Aiemmin tulovirran tuonut toiminta ei välttämättä enää tuota, mutta ekosysteemi voi tuoda huomattavasti aiempaa suuremmat volyymit sekä täysin uudet markkinat. Uusia liiketoimintamalleja voi syntyä kehittämällä ekosysteemin mahdollistamana uusia palvelukokonaisuuksia, joissa yhdistetään omat ja muiden palvelut. Keskeistä on löytää malli, jossa asiakasarvo kasvaa verrattuna siihen, että samaa koittaisi tehdä yksin. Tämä haastaa opitut mallit tehdä liiketoimintaa vain omilla ehdoilla ja optimoida pelkästään omaa tulovirtaa. Pitää poisoppia vanhasta oppiakseen uutta, eikä se välttämättä käy ilman kipua.

Ekosysteemeistä haetaan kilpailuetua pyrkimällä tarjoamaan aiempaa parempaa palvelua tai erilaisia palvelukokonaisuuksia tai rakennetaan jopa uudenlaisia liiketoimintamalleja. Jatkossa yhä useampi toimiala ja yritys törmää ekosysteemeihin ja joutuu miettimään omaa suhdettaan niihin.

Ekosysteemikehityksen voittaja on mukaan lähtevien yritysten lisäksi asiakas. Asiakas hyötyy, kun ekosysteemi pystyy tarjoamaan parempia palveluita ja tarjolle tulee enemmän vaihtoehtoja. Asiakasta ei tarvitse lukita ekosysteemiin, koska kokonaisuutena parempi asiakaskokemus pitää asiakkaan ekosysteemissä niin pitkään kun ekosysteemi vastaa odotuksia - parhaillaan jopa ylittää ne.

Ekosysteemistrategia on välttämätön hyvä

Liiketoimintaekosysteemiin mukaan lähteminen ja siellä menestyminen vaativat kokonaisuutena uudenlaisen lähestymistavan - ekosysteemistrategian.  Ekosysteemissä asiakkaille tuotetaan arvoa yhdessä ekosysteeminä. Jokaisen pitää löytää ekosysteemistä oma positio, jossa on asiakkaille relevantti ja tuottaa riittävän suuren arvon.

Lähes yhtä tärkeää on tuottaa arvoa myös muille ekosysteemissä toimiville, jotta syntyy verkostohyötyjä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä innovaatioita, teknologiaa, myyntiä tai asiakaspalvelua. Ekosysteemissä toimiminen puolestaan vaatii kykyä vaikuttaa verkostossa ja rakentaa suhteita sekä vanhan tilaaja-toimittaja asetelman romuttamista.

Jos ei jää passiivisena odottamaan miten ekosysteemit tulevat muuttamaan omaa liiketoimintaa avaa ekosysteemien nousu kiehtovan mahdollisuuden luoda uusia tapoja tuottaa asiakasarvoa ja sitä kautta avaa täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja. Ekosysteemi vaatii uudet eväät ja erilaisen lähestymistavan.

Oman ekosysteemin rakentaminen on vanhentunut ihanne. Omia tavoitteita varten rakennetut ekosysteemit kuihtuvat - kumppanit eivät sitoudu yhden toimijan tavoitteisiin. Tulevaisuudessa menestyvät dynaamiset ekosysteemit, joissa yhteisenä ajurina toimii asiakasarvon tuottaminen. Dynaamiset ekosysteemit vaativat opettelua ja nyt mukaan lähtevät voivat kerätä kriittisen etumatkan. Meneekö ekosysteemijuna ohi, kun kamppailette oman organisaation siiloissa?

Aiheet: Ekosysteemi