ERP-toimittaja - ekosysteemissä tarvitset parviälyä!

14.12.2017 / by Aino-Maija Vaskelainen

Tulevaisuuden dynaamisessa kilpailutilanteessa globaaleilla markkinoilla ei voi enää menestyä kiinteillä hitaasti muuttuvilla verkostorakenteilla. Digitaalisia palveluita suunnittelevat ja toimittavat yritykset eivät voi enää lentää yksin! ERP-toimittaja ekosysteemissä tarvitsee parviälyä. Parviäly auttaa selviytymään globaalissa kilpailussa.

Toimittajat on taho, joka tietoisesti tai tiedostamattaan valitsee pääseekö digitaalisia palveluita rakentava asiakas nauttimaan ekosysteemin ja ekosysteemiajattelun tarjoamista mahdollisuuksista vai ei. Liiketoimintaekosysteemeissä kriittistä olisi, että juuri toimittajat muodostaisivat parven.

Parvella tarkoitan tässä ryhmiä, jotka muodostuvat itsekseen toimijoiden omien valintojen ja osaamisen perusteella yhteisten mielenkiinnon kohteiden ympärille.  Digitaalisen liiketoiminnan yhteydessä toimittajien yhteisen mielenkiinnon pitää kohdistua asiakkaan digitaalisen bisneksen kilpailukykyyn tai edes käynnissä olevan hankkeen menestykseen. Asiakkaan onnistumisesta huolehtiminen ajaa lepattelijat parveen.

Parviälyllä tarkoitetaan kollektiivista käyttäytymistä, jossa yksilöiden tai yksiköiden välisestä paikallisesta vuorovaikutuksesta muodostuu älykkäitä käyttäytymismalleja. Luonnon esimerkkejä parviälykkäistä järjestelmistä ovat muun muassa muurahaisyhdyskunnat, mehiläispesät ja lintujen, heinäsirkkojen, kalojen ja monien nisäkkäiden käyttäytyminen parvissa ja laumoissa. ERP-toimittajien ekosysteemissä parvi syntyy projektin päämäärien ajamana. Haluttiinpa tai ei.

Ja miksi et haluaisi?

Lennätkö parvessa?

Parvessa on joukkovoimaa ja se suoriutuu pitkistä ja vaikeista matkoista  yhdessä paremmin kuin yksin. Mitä muuta digihanke- tai -projekti on kuin vaikea matka?  Toimittajien parvi myös selviää paremmin ”vihollisen hyökkäyksistä” eli pärjää kilpailussa.  Tarvittava muutos on pitkälti toimittajien avoimuudesta, uskalluksesta ja rohkeudesta kiinni. Jatkossa kilpailussa ei enää pärjää vain muutaman pitkällisen prosessin kautta valitun tutun kumppanin kanssa. ERP-toimittaja ekosysteemissä ei ole yksin ja kumppanit voivat olla myös asiakkaan valitsemia.

Parvelle on hyödyllistä tuntea toisensa ja jonkinlainen hierarkia on hyvä olla olemassa, näin vältytään erilaisilta törmäyksiltä.  Positio hierarkiassa ei aina, ainakaan toimittajan näkökulmasta, ole se kaikkein mieleisin. Mutta emmehän me kaikki voi yhdellä kertaa olla ravintoketjun huipulla. Toisaalta kaikkien liiketoiminnan tahojen, niin asiakkaiden kuin toimittajien, tulee jatkossa olla kykeneviä toimimaan samanaikaisesti useissa eri ekosysteemeissä ja parvissa. Joten on hyväksyttävä sekin, että positio ja rooli niissä saattaa vaihdella.

On myös hyvä muistaa että mitään ekosysteemiä ei ole olemassa tai synny ilman riittävää volyymia. Volyymin ollessa riittävän suuri, voi yksittäisen toimijan koko liikevaihto perustua pieneen murto-osaan valtavasta kokonaisuudesta. Ekosysteemissä asemasi voi olla sangen menestyksekäs vaikka olisitkin vain virtahevon selässä matkaava pikkulintu tai valaan vanavedessä uiva pikkukala.

Parviälyä vai ei?

Sanotaan että tulevaisuudessa arvoketjut pirstaloituvat – niiden muodostamiseen, todelliseen hyötyjen kotiuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan usean toimijan panos eikä arvoketjuja ja -polkuja määriteltäessä saa enää antaa organisaatioiden rajoittaa tekemistä. On aidosti uskallettava olla ja nähdä itsensä osana ekosysteemiä. Heittäytyä mukaan!

ERP-toimittaja toimii ekosysteemissä ja parven taito määräytyy sen yhteisestä osaamisesta ja kuinka sitä hyödynnetään. Poikkeuksena eläinparviin, liiketoiminnan ihmisparvissa on hyvä olla erilaisia toimijoita, eri lajien edustajia ja erilaisia kyvykkyyksiä. Se on älykkäiden parvien olemassaolon edellytys. Ekosysteemissä on erikoistuttava. Eikä kannata olettaa että parvi on automaattisesti älykäs, vaan on hyvä muistaa että parveutuminen voi aiheuttaa myös älyttömyyttä.

Parviajattelun tulee olla yleisesti haluttu ja hyväksytty yhteistyön muoto, jotta ekosysteemit ja sitä kautta uudenlaisen yhteistyön ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on mahdollista. Se joka pystyy uudistumaan, pysyy elinvoimaisena.

Lue kuinka Qentinel auttaa asiakkaitaan saamaan kilpailuetua toiminnanohjausjärjestelmän nopeasta käyttöönotosta: Toiminnanohjausjärjestelmän nopea käyttöönotto toi kilpailuetua Lassila & Tikanojalle.


Aino-Maija Vaskelainen työskentelee nykyisin laadunvarmistuksen maailmassa, on vahingossa eksynyt toiminnanohjausjärjestelmien pariin vuonna 2004 ja kantanut sen jälkeen ERP-leimaa mukanaan. Takana on kaksi merkittävän kokoista ERP-hanketta kahdessa eri suomalaisessa pörssiyhtiössä, sekä niiden vanavedessä tulleita muita kehitysprojekteja. Aihe jaksaa edelleen kiinnostaa ja innostaa. Aino-Maija jakaa mielellään kokemuksia aiemmasta elämästä sekä myöhemmin tulleita oivalluksia asioista, mitä olisi myös voinut tehdä toisin.

Aiheet: Ekosysteemi, ERP

Aino-Maija Vaskelainen

Written by Aino-Maija Vaskelainen

Aino-Maija Vaskelainen työskentelee nykyisin laadunvarmistuksen maailmassa, on vahingossa eksynyt toiminnanohjausjärjestelmien pariin vuonna 2004 ja kantanut sen jälkeen ERP-leimaa mukanaan. Takana on kaksi merkittävän kokoista ERP-hanketta kahdessa eri suomalaisessa pörssiyhtiössä, sekä niiden vanavedessä tulleita muita kehitysprojekteja. Aihe jaksaa edelleen kiinnostaa ja innostaa. Aino-Maija jakaa mielellään kokemuksia aiemmasta elämästä sekä myöhemmin tulleita oivalluksia asioista, mitä olisi myös voinut tehdä toisin.

Kaikki kirjoitukset