Etumatkan kolme taitoa -kirjalle lennokas alku

17.2.2017 / by Mia Sinisalo

Esko HannulanCEO, Qentinel Oy, Etumatkan kolme taitoa -kirja julkistettiin Finlandia-talolla 16.2.2017. Tapahtumassa kuultiin Hannulan esitys (saatavilla Slidesharessa), jossa hän kertoi, miksi johtajan tarvitsee harjoitella laadun taitoa, ketteryyden taitoa ja päätöksen taitoa.

Hannulan mukaan kaikkia taitoja tarvitaan yhtäaikaisesti, koska maailma, jossa elämme on kompleksinen ja dynaaminen. "Elämme nopeuden ekonomiassa, jota hallitsevat dynaamisuus ja systeeminen kompleksisuus. Toimintaympäristön muutokset vanhentavat hyvätkin suunnitelmat ja päätökset nopeasti. Tarkka suunnittelu ja keskitetty päätöksenteko, mihin meidät on ohjelmoitu kulttuurisesti ja koulutuksessa, eivät enää toimi. Kaikki on epävarmaa", toteaa hän kirjassaan.

"Emme voi hallita riskejä. Voimme hallita vain itseämme suhteessa riskiin. Lopetin itse joitakin vuosia sitten riskienhallinnasta puhumisen kokonaan. Aloin puhua epävarmuuksien johtamisesta. Epävarmuus on käsitteenä helpommin hyväksyttävä ja käsiteltävä kuin riski. Johtaminen taas on realistisempi suhtautumistapa kuin hallinta", Esko Hannula painotti puheenvuorossaan.

Kuinka paljon pitää harjoitella?

Esko hannula on verrannut Etumatkan kolme taitoa -kirjassaan muusikon harjoitusprosessia johtajan harjoitteluun: Jokaisella ammatikseen esiintyvällä muusikolla on takanaan enemmän musiikin esittämisen harjoitusta kuin keskivertojohtajalla on johtamisen harjoitusta. Muusikot hiovat suoritustekniikkansa perustan täydellisen varmaksi. Koko heidän luova energiansa vapautuu ainutlaatuisen musiikkielämyksen synnyttämiseen, kun sitä ei kulu suorituksen perusasioihin.

Kirjassa on haastateltu muusikko Saara Aaltoa ja julkistustilaisuudessa kuulimme toisen huippumuusikon – pianisti Paavali Jumppasensoittavan Debussylta kolme etydiä, yhden omistettuna jokaiselle etumatkan taidolle. Jumppanen kertoi yleisölle, että hänelle muusikkona tärkeintä on harjoitella inspiroitumisen taitoa. Katso videolta Paavali Jumppasen haastattelu.

Paneelissa keskusteltiin epävarmuuksilla johtamisesta

Etumatkan kolme taitoa puhutti paneelia, jossa olivat mukana: Euroloanin Groupin COO, Joachim von Shantz, Salomaan SVP Minna Nissinen, Boardmanista hallitusammattilainen Tarja Pääkkönen, Helsingin kaupungin asiakaskokemuskehittäjä Sami Paju sekä Qentinelin Marjo Sjöberg.

Paneeli pohti, miten ratkaistaan itseohjautuvan organisaation problematiikka. Sami Paju kertoi, miten säilytetään samalla suunta, mutta vältetään kaaos. Tarja Pääkkönen peräänkuulutti innostusta ja uskoa omaan tekemiseen, kun laaditaan strategista tiekarttaa epävarmuudessa. Joachim von Schantz totesi, että riskejä varten pitää olla prosessit, mutta kaikkia riskejä ei voi estää: "Jos odottamaton riski tulee takavasemmalta, silloin puhumme jo ongelmasta. Ne ratkaistaan erikseen". Minna Nissistä puhutteli Hannulan kirjassa ajatus, että epävarmuudessa tarvitaan sekä sekä rohkean aloittelijan että tarkan suunnittelijan taitoja: "Tähän kiteytyy ja nivoutuu erinomaisesti ajan henki, tarve aktiivisille oletusten johtamiselle, päätöksentekijän tärkeimmät työvälineet, vastuu päätöksistä ja seurauksista. Minnan Nissisen blogin "Rohkea aloittaja <3 Tarkka suunnittelija" voi lukea LinkedInistä.

Yleisö eli mukana koko ohjelman ajan. Twitterissä voi seurata innokasta keskustelua ja oivalluksia #3taitoa- ja #3skills-hashtageillä. Tilaisuuden loputtua Esko Hannulalle satoi puhujapyyntöjä.

Etumatkan kolme taitoa -kirja on saatavilla verkkokaupassa ja Amazonista englanninkielisenä nimellä "Three skills of advantage".

Aiheet: Johtaminen, Tiedolla johtaminen, Päätöksenteko