Läpinäkyvyys ekosysteemissä onnistuu yksinkertaisilla arjen muutoksilla

22.9.2017 / by Kirsi Niiranen

Business-ekosysteemejä pureskellessamme havaitsimme, että hyvä läpinäkyvyys ekosysteemissä on välttämätön tekijä tavoitteisiin pääsemiseksi. Käsitteenä läpinäkyvyys on tärkeä mutta vaikeasti aukeava pöhinäsana, josta on puhuttu paljon, mutta konkreettisia esimerkkejä läpinäkyvyyden toteutuksesta ja toimivuudesta on tarjolla vain vähän. Yrityksillä on vaikeuksia sisäisenkin läpinäkyvyyden kanssa, joten läpinäkyvyys ekosysteemissä tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Kuitenkin hyvin pienillä arjen muutoksilla pääsee jo pitkälle.

Oheinen arvonluontimalli kuvaa ensinnäkin läpinäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä toiseksi läpinäkyvyyden vaikutusta luottamuksen ja liiketoimintahyötyjen syntyyn.

Ovathan kaikki business-ekosysteemitoimijat tajunneet, että läpinäkyvyys on välttämätön edellytys tavoiteltujen verkostohyötyjen synnylle?

läpinäkyvyys-ekosysteemissä-arvonluontimalli.jpg

Läpinäkyvyys on seurausta yhteisten tavoitteiden selkeydestä, roolien ja vastuiden kirkkaudesta, sopimusten selkeydestä, yhteisten toimintatapojen noudattamisesta sekä kommunikaation avoimuudesta.

Lisää läpinäkyvyyttä! -huudot ovat kaikuneet, mutta mihin on päädytty? Systemaattiseen ja massiiviseen datan keräämiseen  ja tallentamiseen ymmärtämättä, mikä data on merkityksellistä ja mihin sitä voisi käyttää. Sitten dataa murskataan ja louhitaan ja räjäytellään - josko jotain mielenkiintoista löytyisi.

"Kaikki monimutkainen vanhentuu hetkessä ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa."

Kun huudetaan "lisää läpinäkyvyyttä", huudetaankin todellisuudessa: "Haluan ymmärtää ja tietää paremmin, mitä tapahtuu!". Kokonaisuuden parempi ymmärtäminen ja nykytilan keskeisten tunnuslukujen tarkastelu ovat riittävät työkalut businesekosysteemin läpinäkyvyyden ylläpitoon ja tiedolla johtamiseen. Kaikki monimutkaisempi vanhentuu hetkessä ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Kolme askelta läpinäkyvyyden parantamiseen

1. Nostakaa asiakas ekosysteemin keskiöön yhteisten tavoitteiden ja roolien selkeyttämiseksi

Asiakkaalle syntyvän arvon maksimointi on ekosysteemin tavoite. Asiakasarvon kautta käyty keskustelu selkeyttää yhteisiä tavoitteita. On tärkeää aidosti ymmärtää, mistä asiakasarvo kyseisessä ekosysteemissä syntyy, ja miten kukin toimija tähän omassa roolissaan vaikuttaa.  Systeemiajattelu ja ekosysteemin mallintaminen syy-seuraussuhtein ovat tähän oiva keino. Arvonluontimalli näyttää systeemiset syy-seuraussuhteet.

2. Lisää tietoisesti avoimuutta

Aloita itsestäsi ja avaa rohkeasti suusi.  Avoimuus  ekosysteemissä on ensinnäkin tavoitteiden avaamista: miksi kukin tekee tavallaan ja mitä hyötyä sillä tavoitellaan. Jaa omia tuloksiasi, oppimisiasi ja oivalluksiasi. Myös odotukset kiinnostavat: anna palautetta muille. Kerro omasta näkökulmastanne, miten muut ovat onnistuneet. Avaa keskustelua, mitä jatkossa voisi tehdä toisin. Keskustelkaa ja oivaltakaa yhdessä. Avoimuuden vahvistuessa läpinäkyvyys kasvaa, mikä taas lisää luottamusta. Samalla yhteiset tavoitteet ja roolit selkeytyvät entisestään.

3. Mitatkaa tavoitteiden saavuttamiseen johtavia tekemisiä

Ekosysteemissä hehkuu halu onnistua ja kehittyä. Kehittyminen vaatii havainnointia ja palautteen systemaattista hyödyntämistä. Kaikkea ei voi mitata, priorisoikaa vain tärkeimmät: Mitä meidän tulee tehdä erityisen hyvin, jotta saavutamme tavoitteet. Tehkää tärkeimmistä asioista mitattavia, ja lähtekää seuraamaan kehittymistä niissä. Jatkuva oppiminen näiden tekemisten ympärillä mahdollistaa syvemmän ymmärryksen ja kasvattaa läpinäkyvyyttä.

Kokonaisuutena summattakoon, että onnistumisen kannalta keskeisiä, mutta hankalasti ymmärrettäviä teemoja, kuten läpinäkyvyyttä tai asiakaskokemusta, ei  voi vain "ottaa haltuun" tai "laittaa kuntoon". Mutta niitä voi edistää helposti. Yhteisten tavoitteiden ja läpinäkyvyyden kautta ekosysteemi kykenee kantamaan riskit ja ennakoimaan haastavat tilanteet, mutta myös innovoimaan ja kehittymään.

Läpinäkyvyys ekosysteemissä toteuttaa tavoitellut verkostohyödyt toteutuvat ja 1+1 = 3.

Aiheet: Asiakaskokemus, Ekosysteemi, Arvonluontimalli