Mediatiedote − Tulli panostaa testiautomaation kehittämiseen

08.2.2017 / by Mia Sinisalo

Qentinelin kehittämä testiautomaatioratkaisu vähentää Tullin manuaalisen testaustyön määrää 

Tulli on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen testiautomaation toimittamisesta tietotekniikan laadunvarmistamiseen erikoistuneen suomalaisen Qentinelin kanssa. Qentinelin tarjoama testiautomaatioratkaisu sekä vähentää Tullin manuaalisen testaustyön määrää että varmistaa testauksen kattavuuden kaikissa vaiheissa.

Tullissa on käynnissä useita mittavia kehityshankkeita. Hankkeiden onnistunut läpivienti edellyttää myös testauksen nostamista aivan uudelle tasolle.

– Tulli on pitkäjänteisesti kehittänyt prosessien automatisointia ja kasvattanut tulli-ilmoitusten käsittelyn automaatioastetta, joten testauksen automatisointiin panostaminen on luonteva jatke. Testiautomaatioon panostaminen on strateginen päätös ja hankkeiden onnistumisen yksi keskeinen edellytys, sanoo Tullin testauspäällikkö Sanna Qvist.

– Testiautomaation ohella kehitetään myös testiaineiston luonti- ja hallintamenettelyjä. Tullin tietojärjestelmät muodostavat laajan järjestelmäkokonaisuuden, jonka päästä päähän testaaminen edellyttää kattavaa testiaineistoa, toteaa Qentinel Suomen toimitusjohtaja Miika Soininen.

– Tullin tavoitteena on parantaa testauksen kattavuutta ja hyödyntää tietojärjestelmien laadunvarmistuksessa moderneja automaatioratkaisuja, sanoo Tullin kehityspäällikkö Pirjo Heinäaro.

– Saimme testiautomaatiokilpailutuksen myötä testauksen kehittämisen kumppaniksemme vaativissa olosuhteissa kokemusta hankkineen tahon, jolla on kokonaisosaamista testiautomaatiohankkeista, Heinäaro kertoo Qentinel yhteistyöstä.

– Testiautomaatiotyö on lähtenyt käyntiin hyvän yhteistyön merkeissä. Tullin omat testaajat ovat päässeet kokeilemaan automatisointia ja kuvailleet Qentinelin automaatioratkaisun käyttöä helpoksi, selkeäksi ja jopa koukuttavaksi, kertoo Sanna Qvist.

– Testauksen kehittämistyö on edennyt automaatioratkaisun pilotoinnista ensimmäisiin käyttöönottoihin. Projekti on edennyt sujuvasti ja on jo saatu näyttöä ratkaisun soveltuvuudesta Tullin ympäristöön, täydentää Heinäaro.

Lisätiedot

Sanna Qvist, puh. 040 332 8885 / sanna.qvist@tulli.fi

Miika Soininen, puh. 050 480 3712 / miika.soininen@qentinel.com

Tulli

Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 200 henkilöä.

 

Aiheet: Testiautomaatio, Mediatiedote, Laadunvarmistus