Nopeuden ekonomia - mieluummin myöhässä kuin väärässä?

26.2.2016 / by Esko Hannula

Nopeuden ekonomiassa menestyvä nopeus ei kuitenkaan ole pikajuoksijan nopeutta. Se on ennemminkin suunnistajan nopeutta. Kun maasto on tuntematon, reittikin voi osoittautua vaikeakulkuiseksi ja koko ajan on vaarana kompastua satunnaiseen kiveen tai kantoon, ketteryys on tärkeämpää kuin nopeus.

Nopeudesta on tullut sekä ihanne että pakko. Elinkaaret lyhenevät, puhuttiinpa sitten yksittäisistä tuotteista, teknologioista tai jopa liiketoimintakonsepteista. Markkinat skaalautuvat nopeasti. Menestyksekkäät palvelut voivat saavuttaa kymmenien miljoonien ihmisten käyttäjämäärän muutamassa kuukaudessa.

Myös kopiointi kiihtyy. Lupaava innovaatio kopioidaan ripeästi julkitulonsa jälkeen. Konsolidaatiokin kiihtyy. Dominoiva markkina-asema on mahdollista saavuttaa nykyisin muutamassa vuodessa, kun se perinteisesti on vienyt vuosikymmeniä.

On lapsellista kuvitella olevansa niin nopea suorittaja, että pystyisi pelkän nopeuden turvin saavuttamaan kestävän etumatkan. Nopeuden ekonomian menestyjät vaikuttavat nopeilta siksi, että he lähtevät liikkeelle muita aikaisemmin ja etenevät ketterästi. Jos lähdet liikkeelle vasta sitten, kun olet varma suunnitelmastasi, olet auttamattomasti myöhässä. Joku muu on nimittäin aloittanut aikaisemmin. Jos taas lähdet liikkeelle ennen kuin olet varma suunnitelmastasi, kuljet hyvin todennäköisesti harhaan. Nopeuden ekonomiassa ollaan siis enimmäkseen myöhässä tai väärässä.

Ketteryys ja nopeuden ekonomia

Ketteryyden taito tarkoittaa kykyä edetä epävarmuudessa. Ketterä kykenee etenemään epävarmuudessa, havainnoimaan ja oppimaan jatkuvasti, ja korjaamaan suunnitelmaansa samalla, kun etenee. Silloin on mahdollista lähteä liikkeelle ajoissa pelkäämättä eksymisen seurauksia. Ketteryys on kykyä korjata ja täsmentää päätöksiään sitä mukaa, kun saa tarkempaa ja oikeampaa tietoa. Siksi ketteryys on myös kykyä hankkia ja käyttää tietoa.

Nopeuden ekonomian menestyjällä on parhaat tiedot, paras näkemys ja paras suoritus. Jos pystyt havainnoimaan enemmän kuin muut ja laajemmin kuin muut, olet jo vahvoilla. Jos pystyt suojaamaan hankkimiasi tietoja, saat lisää etumatkaa. Tieto on kuitenkin hyödyllistä vasta, kun sitä käytetään. Tietoa käytetään päätösten tekemiseen. Tarvitaan analyysikykyä, mutta aivan erityisesti tarvitaan näkemystä ja innovaatiota: kykyä oivaltaa, mitä tieto merkitsee ja kykyä yhdistellä tietoja luovasti.

Parhaan tiedon ja parhaan päätöksentekotaidon suoma etumatka muuttuu menestykseksi, kun se yhdistetään parhaaseen suoritukseen. Suorituksessa ratkaisevat nopeus ja virheettömyys.

Arvo syntyy kyvystä lähteä liikkeelle ajoissa, kyvystä hankkia ja käyttää tietoa innovatiivisesti ja toki myös kyvystä suorittaa tehokkaasti. Vaikka nopeuden ekonomiassa ihannoimme nopeutta, viisaimmat meistä tietävät, että nopeus ei kasva lisäämällä nopeutta vaan poistamalla hitautta. 

Aiheet: Tiedolla johtaminen, Päätöksenteko, Digitalisaatio