Uusi työ - Johtaminen kuulu kaikille

21.3.2016 / by Esko Hannula

Uusi työ edellyttää uusia työtaitoja. Niistä tärkeimmät ovat itsejohtaminen, vertaisjohtaminen ja tiiminmuodostus.

Digitalisoituminen on vapauttanut kaksi vahvaa voimaa: automaation ja tiedon. Niiden ohjaamana muuttuu työn organisointi ja johtaminen. Sellainen työ, joka on automatisoitavissa, automatisoituu nopeasti. Monia paljon työllistäviä ammatteja katoaa. Niiden tilalle syntyy uusia. Jäljelle jäävät ja uudet ammatit ovat luovan työn ammatteja. Niissä työn tekevät pääasiassa ihmisaivot ja töiden suorittamiseen ei ole selkeää kaavaa tai rutiinia. Digitalisoituminen mahdollistaa myös sen, että työn tekijän on mahdollista saada kaikki työtä varten olemassa oleva tieto silloin, kun hän sitä tarvitsee.

Luovat ammatit ovat pahamaineisen vaikeita johdettavia. Ihmisen päässä tapahtuvaa työtä on lähes mahdoton käskeä ja valvoa. Jos sitä yrittää, työn tekijä kyllä täyttää kaikki valvottavissa olevat normit, mutta päänsisäinen maailma puuhastelee silti aivan omiaan.

Jos työn tekijällä on tarvittava osaaminen ja tarvittava tieto, hän pystyy itse tekemään työtään koskevat päätökset ja valvomaan itse työnsä. Tekemisen johtajia tarvitaan jo nyt paljon vähemmän kuin menneisyydessä, tulevaisuudessa heitä tarvitaan vielä vähemmän. Esimiehet korvautuvat itsejohtamisella.

Luottamus rakentaa tiimin

Suuri osa luovasta työstä on yhteistyötä. Sen tuloksellisin muoto on tiimityö. Ryhmä ihmisiä on tiimi silloin, kun se työskentelee yhteisen päämäärän hyväksi, se pystyy toimimaan ilman esimiestä ja se osaa säätää roolejaan ja vastuitaan kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

Tulevaisuuden tiimit eivät ole staattisia työyksiköitä, vaan niitä muodostetaan myös hetkellisiä tarpeita varten. Organisaatiolla, joka pystyy muodostamaan toimivan tiimin hetkessä on ylivoimainen tuottavuusetu.

Tiimissä itsejohtamista täydentää vertaisjohtaminen. Jokainen tiimin jäsen voi ottaa johtamisroolin tilanteessa, jossa hänen johtajaominaisuutensa hyödyttävät tiimiä eniten. Jokainen tiimin jäsen pystyy tukemaan kollegansa ongelmanratkaisua ja ajattelun kehittymistä. Tästä syystä valmentava keskustelu on yksi vertaisjohtamisen tärkeimmistä välineistä.

Vertaisjohtajuus on eri asia kuin asemaan perustuva staattinen johtajuus. Vertaisjohtajuus ei skaalaudu helposti tiimiä suurempiin työyksiköihin. Siksi on muotia organisoida työ niin, että tiimit voivat toimia mahdollisimman autonomisesti.

Johtaja antaa suunnan

Johtajan rooli uudessa työkulttuurissa on samantyyppinen kuin tutussa virressä: anna (työ)elämälle suunta ja tarkoitus. Johtajat johtavat olosuhteita, muutosta, ja ihmisten kasvua.

Yksittäisen työntekijän vastuu itsestään ja muista nousee uudelle tasolle. Kollegat tukevat suoritustasi ja auttavat kasvuasi, mutta edellyttävät samalla, että suoriudut ja kasvat.

Meillä kaikilla on lupa itsejohtamiseen ja vertaisjohtamiseen. Meillä on myös velvollisuus itsejohtamiseen ja vertaisjohtamiseen ja niihin liittyvien taitojemme kehittämiseen.

Aiheet: Johtaminen, Qentinel työpaikkana, Digitalisaatio