Miksi päästä-päähän testaaminen on kriittistä?

09.7.2020 / by Qentinel

SAP toimii monissa yrityksissä yritystoiminnan moottorina. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää yhtenä liiketoiminnan kriittisimpänä järjestelmänä. Tunnistatko muita kriittisiä järjestelmiä tai tiedätkö, miten eri liiketoiminnan prosessit kulkevat näiden järjestelmien välillä?

SAP suorittaa useita liiketoiminnan ydintoimintoja ja siksi siltä vaaditaan varmuutta ja tehokkuutta. Sen vaikutus näkyy yritystoiminnan eri alueilla mm. ostoissa, myynnissä, laskutuksessa ja taloudenhoidossa. Se kuitenkin harvoin suorittaa näitä toimintoja täysin itsenäisesti. Jotta näissä onnistutaan, tarvitaan myös muiden järjestelmien tukea. Tiedon tulee siirtyä sujuvasti eri prosessien ja tietojärjestelmien välillä. Miten voidaan varmistaa, että tiedon kulku tapahtuu luotettavasti järjestelmästä toiseen?

On tavallista, että yhden liiketoimintaprosessin läpivientiin osallistuu useita toisistaan riippumattomia järjestelmiä. Lisäksi ne päivittyvät useita kertoja, eri aikaan ja eri syistä. Kontrollin säilyttäminen tästä kokonaisuudesta on mahdollista, mikäli päivitysten ajankohdat tiedettäisiin tai jos suurimpien päivitysten ajankohdan pystyisi itse määrittämään. Näin ollen niihin voitaisiin varautua ja esimerkiksi ennakoida mahdollisia virheiden aiheuttamia käyttökatkoja. On kuitenkin tavallista, että päivityksiä tulee eri aikoihin, eikä niihin pystytä varautumaan. Riskinä on, että tällaisten ohjelmistopäivitysten yhteydessä liiketoimintaprosessit saattavat katketa ja pahimmillaan aiheuttaa virheitä tai käyttökatkoja järjestelmiin. Tällöin päivitysten aiheuttaman vianselvityksen kustannukset voivat kasvaa odottamattoman suuriksi, jos prosesseja ei saada korjattua nopeasti.

SAP on viemässä käyttäjiään kohti S/4HANAa, joka tuo mukanaan tiheämmät ja jopa automaattiset ohjelmistopäivityssyklit uusien toiminnallisuuksien käyttöönottoa varten. Varautuminen päivityksiin tulee siis olemaan tulevaisuudessa yhä vaikeampaa tai jopa mahdotonta. Sama trendi on huomattavissa myös muitten järjestelmätoimittajien keskuudessa. Toimintojen siirtäminen pilveen tulee moninkertaistamaan tarvittavan testauksen määrän. Kun päivitysten määrä kasvaa eksponentiaalisesti, käsin tehty testaus ei enää pelkästään riitä. Se on kallista, liian hidasta ja lopulta se ei ole edes enää mahdollista.

Kun koko tietojärjestelmäekosysteemi on otettava haltuun, järjestelmiin tarvitaan parempaa toimintavarmuutta ja liiketoimintaprosesseihin parempaa laatua, ratkaisu on päästä-päähän (E2E) testaaminen. Yksittäisten järjestelmien testaaminen ei vielä kerro mitään niiden toimivuudesta yhdessä. Se ei myöskään riitä varmistamaan liiketoimintaprosesseja päivitysten tapahtuessa. Testiautomaatio lisää päästä-päähän testauksen suoritusnopeutta ja auttaa kasvattamaan testauksen kattavuutta. Jos virheitä ilmenee, ne havaitaan nopeasti ja korjaustoimenpiteet voivat alkaa. Näin virheiden aiheuttamien käyttökatkojen määrä vähenee. Laadukkaasti toimivat järjestelmät lisäävät sekä työntekijöiden että asiakkaiden myönteisiä kokemuksia yrityksen sähköisistä palveluista. Näin ollen ohjelmistojen laatu on elämänlaatua!

Tutustu tarkemmin, Miten toteutuu onnistunut siirtymä SAP S/4HANA:n?

 

Aiheet: Ekosysteemi, Qentinel Pace, SAP, ERP, Liiketoimintaprosessi, Ohjelmistotestaus, Testaaminen