Miten luoda toimiva IT-organisaatio

19.7.2019 / by Esko Hannula

“Projekteista tuotteiksi” on noussut viime aikoina muodikkaaksi iskulauseeksi ja aivan syystä. Aikaisemmin tietojärjestelmiin suhtauduttiin kertaluonteisina investointeina ja ne oli luontevaa toteuttaa projekteina. Oli täysin normaalia käyttää projektin määrittelyyn vuosi ja toteutukseen  pari vuotta. Sitten järjestelmä otettiin käyttöön ja sitä käytettiin useita vuosia. Järjestelmän tultua "tiensä päähän" käynnistettiin sen korvaamiseksi uusi projekti.

Todellisuudessa tietojärjestelmä käy elinkaarensa aikana läpi paljon erilaisia “ylläpitoon”, “kehitykseen” ja “päivitykseen” liittyviä toimenpiteitä. Useissa tapauksissa pelkästään ylläpitoon tarvittavien henkilöiden lukumäärä saattoi kuitenkin kasvaa jopa yhtä suureksi kuin henkilömäärä alkuperäisessä implementointiprojeksissa.

Projekti on tilapäinen organisaatio, jolle on asetettu selkeä laajuus, tavoitteet, budjetti, resurssit ja kesto. Tuoteorganisaatio on luonteeltaan pysyvä. Ohjelmistotuoteorganisaation tehtävänä on suorittaa tuotteen julkaisuja ja parantaa samalla tuotteen kilpailukykyä jokaisen julkaisun yhteydessä.  

Tänään ei ole epäilystäkään, etteikö tietojärjestelmän elinkaari muistuttaisi enemmän tuotteen kuin kertainvestoinnin elinkaarta. “Projekteista tuotteiksi” -ajatusmalli yrittää näin ollen tehdä välttämättömyydestä hyveen.

Ajatusmalli voidaan siirtää käytäntöön määrittämällä tuotejohtamisen toiminto. Tässä tuotepäälliköllä, jota usein tuoteomistajaksikin kutsutaan, on olennainen rooli. Hänen tehtävänsä on johtaa tietojärjestelmää inkrementaalisena investointina, jossa jokainen kehitysaskel parantaa järjestelmän arvoa kokonaisuudessaan. Tuotepäällikön tulee ymmärtää liiketoiminnan vaatimukset johtaa ja priorisoida tuotteen ominaisuuksia niiden ohjaamana. Järjestelmien julkaisun sujuvuutta on suunniteltava siten, että tuotteessa syntyy eniten uutta arvoa tuottavia toimintoja. Toisin sanoen tuotepäällikkö hallinnoi tietojärjestelmän arvoa jatkuvana prosessina, eikä kertaluonteisena investointina.

Sama pätee muihin järjestelmän kehitystiimissä mukana oleviin henkilöihin. On tärkeää, he suhtautuvat järjestelmään tuotteena, jonka kilpailukyvystä he vastaavat myös “toteutusprojektin” päätyttyä. Tiimin koko voi toki vaihdella ajan myötä.

Siirtymä projekteista tuotteisiin saattaa kuulostaaa kalliilta muutokselta. Joskus kustannukset voivat todella nousta, joskus eivät. Kallein virhe on luoda "tuoteorganisaatio" ja jättää myös vanha "projektiorganisaatio" elämään. Voit joutua vaihtamaan rooleja, vastuita ja jopa henkilöitä. Pohjimmiltaan roolit jakautuvat vain kolmeen: ihmiset, jotka määrittelevät tuotteen, ihmiset jotka, toteuttavat tuotteen ja ihmiset jotka tukevat tuotteen käyttöä.

Projektimaailmassa projektipäällikkö pyrkii toimittamaan projektin sovitun suunnitelman mukaisesti, aikatatulun ja budjetin puitteista, ja sitten siirtyy seuraavaan projektiin. Projektin valmistuttua IT-operaatioiden tehtävä on pitää järjestelmä käynnissä ja minimoida käyttäjien ongelmat ja valitukset.  Hyvä tuotepäällikkö sen sijaan keskittyy pitämään tuotteensa kilpailukykyisenä johtamalla sitä liiketoimintahyötyjen kautta.

Miten testaus muuttuu siirryttäessä "projekteista tuotteisiin"? Se muuttuu paljon. Ajattele, miten eri tavalla henkilö, joka on vastuussa projektin toimittamista ja henkilö, joka on vastuussa tuotteen kestävästä kilpailukyvystä määrittelevät laadun ja priorisoivat toimenpiteitään. Pohdimme tätä aihetta lisää parissa seuraavassa blogissa.

Tässä tekstissä käsittelen ”projektista tuotteeksi” -mallia vain pintapuolisesti. Jos aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen lukemaan Mik Kerstenin kirjan “Project to Product: How to survive and thrive in the age of digital disruption with the flow framework”.


Lue loput blogisarjasta:

  1. Keskity riskeihin ja riippuvuuksiin
  2. Ota DevOps käyttöön oikein
  3. Näe IT-sijoitukset tuotteina projektien sijaan
  4. Testaaminen vasemmalle ja oikealle
  5. Automatisoi
  6. Mittaa

Aiheet: Tietojärjestelmä, Projektiorganisaatio, Tuoteorganisaatio