Miten toteutuu onnistunut siirtymä SAP S/4HANA:n?

16.6.2020 / by Qentinel

Transformaatio seuraavaan toiminnanohjausjärjestelmä SAP:n versioon on vääjäämätöntä. Miten varmistetaan onnistunut siirtymä ja mitä hyötyjä testiautomaatio voi tuoda tukemaan onnistumista? SAP S/4HANA:n käyttöönotto- ja siirtymävaihtoehtoja on kolme erilaista, yrityksen tilanteesta riippuen.

Kaksi tyypillisintä tapaa tehdä siirtymä ovat uusi käyttöönotto (Greenfield) ja migraatio (Brownfield). Kolmantena harvinaisempana vaihtoehtona toimii ympäristön transformaatio (Bluefield). Testiautomaatio auttaa varmistamaan onnistuneen siirtymän SAP S/4HANA:n riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa siirtymän toteutuksessa käytetään. SAP S/4HANA:n voi ottaa käyttöön valitusta strategiasta riippuen joko omassa konesalissa (On-premise) tai pilvessä (Private/ Public Cloud). Testiautomaation avulla siirtymään valmistautuminen, itse siirtymän toteuttaminen ja liiketoimintaprosessien toimivuus myös siirtymän jälkeen varmistetaan kattavasti ja tehokkaasti.

Greenfield

Greenfield-käyttöönotto tarkoittaa sitä, että S/4HANA -järjestelmä rakennetaan ja otetaan käyttöön täysin uutena. Vanhasta järjestelmästä siirretään uuteen vain tarvittava master- ja transaktiodata. Uusi käyttöönotto on hyvä vaihtoehto siinä tilanteessa, jos käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä on hyvin vanha, jäänyt jälkeen päivityksissä tai järjestelmäympäristö on muodostunut turhan monimutkaiseksi. Tällöin on hyvä aloittaa puhtaalta pöydältä!

Testiautomaatiota on hyvä alkaa rakentaa uuden käyttöönoton vaiheistuksen mukaisesti, saman aikaisesti uuden SAP S/4HANA:n käyttöönoton rinnalla. Kaiken ollessa uutta, kannattaa testaukseen ottaa tueksi kokenut kumppani ja varmaksi todettu ratkaisu. Koska loppukäyttäjätason testiautomaatio tarvitsee suhteellisen stabiilin ympäristön, kannattaa prosessien testauksessa huomioida etenkin kriittiset liiketoimintaprosessit. Testaaminen kannattaa toteuttaa mahdollisimman oikean kaltaisilla käyttöoikeuksilla ja pyrkiä kattamaan mahdollisimman paljon integroituja järjestelmiä osana testausta.

Brownfield

Migraatiolla tarkoitetaan nykyisen käytössä olevan SAP-järjestelmän konvertoimista uuteen S/4HANA-järjestelmään SAP:n konversiotyökaluilla. Vaihtoehto sopii yrityksille, jotka haluavat siirtää ja konvertoida nykyisen toiminnanohjausjärjestelmänsä sisältämät rakenteet, tiedot ja konfiguraatiot uuteen S/4HANA:n. Ennen konvertoimista kannattaa kuitenkin tarkastella kriittisesti sitä, ovatko siirrettävä data tarpeellista uudessa järjestelmässä.

Testiautomaation kannalta migraatio on suoraviivaisuutensa ansiosta yksinkertainen vaihtoehto toteuttaa. Tämä johtuu osittain siitä, että suuri osa jo olemassa olevista testiautomaatioista voidaan käyttää uudelleen. Lisäksi on suositeltavaa, että uusien tarvittavien testien suunnittelu kannattaa aloittaa osittain jo ennen päivitystä. Tässä tapauksessa on kuitenkin pystyttävä varmistamaa etukäteen, että testiautomaatiot eivät hajoa päivityksissä. Viimeistään testaaminen kannattaa toteuttaa uutta ympäristöä pystytettäessä, ensimmäisellä testauskierroksella. Tässä kannattaa keskittyä liiketoimintakriittisten pitkien prosessien testaamisen automatisointiin, kattaen myös integroidut järjestelmät.

Suurin hyöty testiautomaatiosta saadaan itse migraation aikana. Testausta tarvitaan siirtymän aikana huomattavan paljon useissa testikierroksissa, jotta liiketoimintakriittiset E2E prosessit pystytään varmistamaan. Kun suuri osa tästä testauksesta pystytään automatisoimaan, saadaan testaukseen tehoa. Tätä testiautomaatiota voidaan hyödyntää jatkokehityksen regressiotestausta tehtäessä.

Bluefield

Ympäristön transformaatiolla tarkoitetaan nykyisten erillisten tai eri paikoissa sijaitsevien järjestelmien yhdistämistä. Siirtymävaihtoehdossa on mahdollista siirtää erikseen valikoitu data ja tietyt sovellukset uuteen järjestelmään. Liiketoimintaprosesseja voidaan uudistaa siirron yhteydessä ja on tavallista, että keskiössä ovat ne prosessit, jotka ovat tärkeimpiä organisaation liiketoiminnan kannalta. Siirtymä toteutetaan usein vaiheittain ja tämä vaatii jatkuvia testaus- ja korjaustoimenpiteitä.

Testiautomaation hyödyntäminen transformaatiossa perustuu samaan kriittisten liiketoimintaprosessien tarkasteluun, kuin Green- ja Brownfield vaihtoehdoissa. Kun liiketoiminnan ydinprosesseja uudistetaan ja siirretään uuteen järjestelmään, tulee pystyä jatkuvasti varmistamaan datan eheys ja prosessien toimivuus. Datan migraatio ei siis ole kertaluonteinen operaatio.

Automaatiosta saadaan sen koko potentiaali käyttöön, kun testit automatisoidaan ja regressiotestausta tehdään lukuisissa testausta vaativissa E2E prosesseissa. Moninkertainen ja usein toteutettava testaustyö vaatii automaatiota, sillä näin säästyy aikaa ja työtunteja. Kun testit pystytään suorittamaan aina tarvittaessa, saadaan vikatilanteista täsmällinen palaute ja ongelmat voidaan ratkaista nopeasti. Koska testiautomaatio mahdollistaa sen, että testejä voidaan ajaa tehokkaasti monta kertaa, liiketoiminta pyörii ilman katkoja ja sirtymä SAP S/4HANAan onnistuu.

 

Tutustu Qentinel Paceen tarkemmin

 

Aiheet: SAP, Ohjelmistotestaus, Laadunvarmistus, end-to-end testing, Testaaminen