Qentinelille rahoitusta DevOps analytiikan ja ennustettavuuden parantamiseen AIn avulla

06.5.2019 / by Henri Terho

Qentinel on saanut 420 000 € rahoituspäätöksen Business Finlandin avulla osana suurempaa kansainvälistä ITEA3 konsortiumia, joka on ohjelmistoinnovaatioita toteuttava kansainvälinen ohjelma. Tavoitteena on kehittää DevOps-laadun analysointia ja visualisointia AI:n avulla.

Hankkeessa panostetaan visualisointiteknologioiden käyttöön ja tavoitteena on parantaa DevOpsilla kehitettävien ohjelmistojen laatua. Projektin pituus on kolme vuotta ja siinä hyödynnetään tekniikoita tietojen keräämiseksi useista DevOps työkaluista ja vaiheista. Siinä luodaan myös uusia tapoja analysoida tietoja ja visualisoida tuloksena saatua analytiikkaa helposti toimenpiteiksi johtavalla tavalla.

Tietojen kerääminen useista vaiheista antaa Qentinelille mahdollisuuden rakentaa kokonaisvaltaisen mallin ohjelmistokehitysprosessin laatuun vaikuttavista tekijöistä ja luoda asiantuntija-AI-järjestelmiä ongelmien tunnistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Projekti toteutetaan tiiviisti yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Tämä projekti on osa Qentinelin visiota Quality Intelligence  -laatutiedon tuottamisesta ohjelmistokehityksen ja tuotannon aikana kerättyjen tietojen pohjalta, jotta laatu olisi näkyvissä ja ennustettavissa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä:

Henri Terho, AI Architect at Qentinel
henri.terho@qentinel.com

Miten AI muuttaa testausta? Lue lisää

Transform testing with AI

Transform testing with AI

Aiheet: DevOps, Software Development, Artificial Intelligence, Machine Vision