Qentinelistä Valtionhallinnon sopimustoimittaja

20.12.2019 / by Iris Alanen

Qentinel on dynaamisen hankintajärjestelmän myötä Valtionhallinnon sopimustoimittaja asiantuntijapalveluissa ja tarkemmin IT-konsultointipalveluissa sopimuskaudella 2018–2022.

 

Dynaamisen hankintajärjestelmän kautta valtionhallinnon organisaatiot voivat hankkia asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon sekä tietoturvaan ja omaisuuden hallintaan liittyen. Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin ja toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.

Qentinelin tarjoomassa kyseisiin palveluihin kuuluvat muun muassa testauspalvelut sekä projektinhallinta ja -määrittelypalvelut. Hankintakohteena voi olla myös pienhankinta, kun hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (IT-konsultoinnin hankinnoissa, 60 000 €).

Sopimustoimittajalogo viestii siitä, että Qentinelillä on oikeus osallistua Hanselin järjestämiin kilpailutuksiin valtion sopimustoimittajana.

"Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että olemme Hanselin sopimustoimittaja. Qentinelissä on pidempiaikaista kokemusta vaativista julkishallinnon hankkeista ja olemme erityisesti mukana laadunvarmistus-, testaus- ja testiautomaatiopalveluiden yhteistyökumppanina laajoissa järjestelmähankkeissa.

Qentinelin tuotteilla tuodaan näkyvyyttä digitaalisten palveluiden tuottamaan arvoon ja tuotetaan mittaustietoa sekä ennusteita, jotka toimivat päätöksenteon pohjana. Hankkeita johdetaan oikealla ja ajantasaisella tiedolla.

Hansel-sopimustoimittajana haluamme tarjota uusia metodeja ja tehokkaita menetelmiä, joilla varmistetaan vaativienkin järjestelmähankkeiden ja digitaalisten palveluiden tuloksellinen toteutus."  ,kertoo Qentinelin Account Executive, Iris Alanen.


Aiheet: Ohjelmistotestaus, Laadunvarmistus