Qentinelistä Verohallinnon testaamisen asiantuntijapalveluiden kumppani

29.8.2019 / by Iris Alanen

Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Qentinelin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi testaamisen asiantuntijapalveluiden osa-alueeseen.

Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Qentinelin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi testaamisen asiantuntijapalveluiden osa-alueeseen.

Testaamisen asiantuntijapalveluiden hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut testausten tukemiseksi, testauksen suorittamiseksi ja testausmenetelmien kehittämiseksi sisältäen testausautomaatiojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen sekä automatisoitujen testitapausten toteutustyön.

Verohallinto painotti kilpailutuksessa 50-prosenttisesti hintaa ja 50-prosenttisesti laatua. Qentinelin laatupisteet olivat toiseen tarjoajaan verrattuna ylivoimaiset ja kokonaispisteiden perusteella Qentinel valittiin selvästi ensisijaiseksi toimittajaksi testaamisen osa-alueelle.

Laatukriteereissä painotettiin erityisesti testiautomaatiokokemusta niin kehittämisen, johtamisen kuin toteuttamisenkin osalta. Lisäksi Qentinelin kokemus ketterien menetelmien projekteista, SAFe-osaaminen ja laadunvarmistuksen sertifikaatit vaikuttivat valintaan.

Verohallinnon hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella testaamisen osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–15 miljoonaa euroa. Osa-alueen arvioitu asiantuntijatarpeiden suuruus on 15 henkilötyövuotta vuonna 2020 sekä 2021 ja 10 henkilötyövuotta vuodesta 2022 eteenpäin. Puitesopimuksen kestoaika on 6 vuotta. Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua enintään 4 vuotta puitesopimuskauden päättymisen jälkeen.

Hankintapäätös annettiin tiedoksi 26.8.2019 ja päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätiedot: Country Manager, Qentinel Finland Oy, Jyrki Rehumäki p. 050 414 4768, Account Executive, Iris Alanen p. 040 163 6485

Aiheet: Testiautomaatio, Laadunvarmistus, Testaaminen