Blogit ja uutiset

Oivalluksia. Väitteitä. Ajankohtaista.

Muutosten tuulet tietojärjestelmähankkeissa

21.11.2018 | Aino-Maija Vaskelainen

 
Lue lisää

Digitaaliset ekosysteemit - mittaa jos osaat

11.4.2018 | Marianne Vuolli

 

Lue lisää

ERP-toimittaja - ekosysteemissä tarvitset parviälyä!

14.12.2017 | Aino-Maija Vaskelainen

Tulevaisuuden dynaamisessa kilpailutilanteessa globaaleilla markkinoilla ei voi enää menestyä kiinteillä hitaasti muuttuvilla verkostorakenteilla. Digitaalisia palveluita suunnittelevat ja toimittavat yritykset eivät voi enää lentää yksin! ERP-toimittaja ekosysteemissä tarvitsee parviälyä. Parviäly auttaa selviytymään globaalissa kilpailussa.

Lue lisää

Ekosysteemin johtaminen vaatii vanhojen johtamisoppien hylkäämistä

04.12.2017 | Miika Soininen

Ekosysteemit rakentuvat yhteisten tavoitteiden ja arvojen varaan. Ilman johtamista ekosysteemin tavoitteet ja sitä kautta hyödyt jäävät toteutumatta. Kuten Katri Valkokari mainiosti kirjoittaa, ekosysteemiä ei voi omistaa. Koska ekosysteemiä ei voi omistaa ja siksi ekosysteemin johtaminen ei toimi keskistetysti -  itseohjautuvuus on ainoa ekosysteemissä toimiva johtamismalli. 

Lue lisää

Ekosysteemien liiketoimintamallit  – terveiset 10.10. Ekosysteemipäivästä

18.10.2017 | Mia Sinisalo

Missä tahansa kun tapaamme ja keskustelemme digitaalisista palveluista, kääntyy  puhe ekosysteemeihin. Ekosysteemin käsitettä käytetään leveästi ja laveasti, kun puhutaan kumppaneista, alihankkijoista, asiakaskokemuksesta, alustataloudesta tai disruptiosta. Ekosysteemien liiketoimintamallit ovat kuitenkin toisenlaisia kuin biologisten ekosysteemien mallit.

Lue lisää

Ekosysteemiä ei voi omistaa

03.10.2017 | Katri Valkokari

VTT:n Katri Valkokarin vierasblogi

Biologiassa ekosysteemi tarkoittaa verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, joka kehittyy hitaasti. Vaikka ekosysteemit liittyvät vahvasti nykyiseen liiketoimintakenttään, ekosysteemi-termin käyttö vaatii harjoittelua.

Lue lisää