Testiautomaatiota helposti käytettävillä työkaluilla

07.1.2019 / by Pekka Kiviniemi

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa kukaan ei enää kyseenalaista testiautomaation tuomia huomattavia etuja. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä testiautomaatio tehostaa laadunvarmistusta ja päätöksentekoa luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Nyt uudet helposti käytettävät testaustyökalut mahdollistavat automaation luomisen myös liiketoiminnan asiantuntijoille ilman testaajan apua.

Nopeutuva järjestelmien kehitys asettaa paineita testiautomaation kustannuksille. Yritykset ja julkiset organisaatiot ovat yhä enemmän kääntyneet omien liiketoiminnan asiantuntijoiden puoleen testitapauksien luomisessa. He eivät ole ammattimaisia testaajia, mutta he tuntevat järjestelmän parhaiten.

Voi kuulostaa harkitsemattomalta luovuttaa testiautomaation työstäminen testiautomaatioasiantuntijoilta liiketoiminnan asiantintijoille, joilla ei ole osaamista testien automatisoinnista perinteisillä menetelmillä. Uudet ohjelmistotyökalut kuitenkin helpottavat automaattisten testien suunnittelemista ja kirjoittamista.

Helposti käytettävät työkalut varmistavat sidosryhmien sitoutumisen

Uusilla automaatiotyökaluilla testaaminen perustuu muutamaan hyvin valittuun selkeään avainsanaan, jotka kuvaavat käyttäjän toimenpiteitä. Järjestelmä tulkitsee nämä avainsanat ja toteuttaa testiskriptin. Näiden muutaman selkeän avainsanan ansiosta lähes kuka tahansa voi osallistua uusien testien kirjoittamiseen.

Hyvin kirjoitettu ja luettava testiautomaatio mahdollistaa koko organisaation osallistumisen testiautomaatioon. Tämä laskee kustannuksia, mutta myös parantaa testiautomaation kattavuutta, kun yhteistyökumppanit voivat antaa helpommin palautetta.

Tämä läpimurto on osoittautunut erityisen käyttökelpoiseksi julkisella sektorilla, missä on jatkuva paine hallita kustannuksia. Julkisen sektorin toimijat hankkivat yhä enemmän ohjelmistoja ulkopuolisilta toimijoilta mutta haluavat hoitaa laadunvarmistuksen itse. Toimittajat myös julkaisevat päivityksiä jotka sisältävät korjauksia ja uusien lakien tai vaatimusten aiheuttamia muutoksia. Näiden tarkistaminen ja testaukset jäävät yleensä asiakkaan organisaation vastuulle.

Avainrooli testiautomaatioasiantuntijoille

Työskennellessämme yhdessä toimialueiden asiantuntijoiden kanssa julkishallinnossa, me Qentinelissä olemme selvittäneet kohteet, joiden testaus tulisi automatisoida, ja rakentaneet niille esimerkkitestit. Asiantuntijoiden tarvitsee omaksua vain pieni määrä helposti luettavia avainsanoja jotta he voivat aloittaa testitapauksien kirjoittamisen. Koska asiakaat pystyvät muuttamaan testejä, he voivat luottaa siihen, että testiautomaatiojärjestelmä selviää suuristakin muutoksista.

Nämä muutokset eivät tarkoita että testauksen ammattilaiset ovat turhia. Heitä tarvitaan edelleen auttamaan asiakkaita kirjoittamaan parempia testitapauksia. Ohjelmistot muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi joten asiantuntijoita tarvitaan edelleen automaatiojärjestelmän parantamisessa.

Luettavan testiautomaation käyttöönotto vapauttaa käyttäjät ratkaisemaan mielenkiintoisia ongelmia ja jättää tylsät toistuvat tehtävät tietokoneille. Kun liiketoiminnan asiantuntijat suorittavat vaatimustestausta, ammattilaiset voivat keskittyä tutkivaan testaukseen: kuvittelemaan ennalta-arvaamattomia poikkeustilanteita ja löytämään keinoja, joilla ne estetään.


Pekka Kiviniemi on Qentinelin testiautomaatiokehittäjä, joka ei pelkää kokeilla uusia konsepteja ja keinoja asiakkaan ongelmia ratkaistessaan. Hänen huimapäisimmät ideansa ovat kertyneet kahden vuosikymmenen ajalta, ohjelmistotestauksen ja testiautomaation alueelta.


Qentinel Pace™ - robottipohjainen ohjelmistotestaus helpottaa testiautomaatiota käyttäjäystävällisillä työkauluilla.

Aloita testiautomaatio

Aiheet: Ohjelmistotestaus, Ohjelmistonkehitys