Työskentele robottien kanssa ja ota ohjelmistokokonaisuus haltuun

24.4.2020 / by Qentinel

Mikään liiketoiminta ei nykyään perustu vain yhden ohjelmiston varaan. Digitalisoitunut ja automatisoituva yhteiskunta on ajanut yritykset tilanteeseen, jossa jokainen liiketoiminnan prosessi kulkee useamman yksittäisen ja toisistaan riippumattoman järjestelmän läpi. Tie järjestelmäviidakon halki ei ole mutkaton. 

Esimerkiksi yksinkertainen verkkokauppatilaus kohtaa matkallaan monta eri heimoa, rajapinnan ylitystä ja syvää datasuota. Jotta informaatio tilauksesta päätyy lopulta asiakkaan tietokoneelta yrityksen kompleksisen infrastruktuurin läpi oikeaksi toimitettavaksi tuotteeksi, täytyy varmistaa, ettei polulla ole yllättäviä esteitä.

Jokainen järjestelmän osa ei välttämättä ole elintärkeä prosessin onnistumiselle, mutta yksikin päivitys väärässä paikassa voi katkaista koko matkan. Silloin on sanomattakin selvää, että liiketoiminnalle aiheutuvat riskit kasvavat äkkiä korvaamattoman suuriksi. Erityisesti, jos vian korjaaminen vaatii järjestelmän sulkemista käyttäjiltä.

Riskien ja päivitysten ennakoitavuus sekä niiden vaikutusalueen suuruuden määrittely alkaa olla kasvava huoli suurien yritysten keskuudessa. Kun päivitykset lisääntyvät, automatisoituvat ja siirtyvät yhä enemmän pilveen, on mahdotonta eikä edes kovin mielekästä pysyä ajan tasalla kaikista muutoksista. Jos jokainen toimittaja vastaa vain oman järjestelmänsä toimivuudesta heidän omassa ympäristössään, kenelle jää vastuu hiukan erilaisen ja monimutkaisemman kokonaisuuden hallinnasta ja laadukkaasta toiminnasta?

SAP ja muut ekosysteemit

Yleisesti on ajateltu, ettei esimerkiksi SAP:n kaltaisia suuria ERP-järjestelmiä pysty testaamaan ulkopuolelta, sillä pääsyä järjestelmän back-endiin ei ole. Näin saattoi ollakin pitkään, kun normaalissa web-testauksessa käytettävät kirjastot eivät sovellu SAP:iin, mutta tekoälyteknologioiden ja konenäön vauhdikkaan kehityksen ansiosta testaus käy helposti robotiikan avulla. Automaattinen testirobotti tarkastelee järjestelmää aivan niin kuin käyttäjäkin ja ajaa liiketoiminnan päästä-päähän prosessit läpi sen enempiä kyselemättä. Juostuaan järjestelmäviidakon läpi, robotti antaa selkeän raportin siitä, mitä järjestelmässä tapahtuu ja miten hyvin haluttu prosessipolku toimii.

Näin kompleksisiakin järjestelmäkokonaisuuksia voidaan testata ja järjestelmien laatua arvioida jatkuvalla realiaikaisella datalla. Robotti ilmoittaa, kun jotain menee pieleen, eikä ihmisten työtunteja tarvitse uhrata jatkuvaan manuaaliseen testaustyöhön. Qentinel Pace hyödyntää myös avainsanoihin ja tekoälyyn pohjautuvaa PaceWords-tekniikkaa, jonka ansiosta automaatiokoodia voi kirjoittaa ilman teknistä taustaa ja Qentinel Pacen selkeästä käyttöliittymästä on nopea tarkastella automaation tuloksia.

Mikä Qentinel Pace ja miksi?

Qentinel Pace on testausalusta. Sen avulla testataan ja nähdään dataa testauksesta ja arvioidaan softan laatua. Qentinel Pace on ikään kuin valmiiksi rakennettu testauspaketti pilvessä, jota voidaan käyttää järjestelmäkokonaisuuksien laadun analysointiin. Kun testaus infrastruktuuri on valmiiksi rakennettu, on käyttöönotto huomattavasti helpompaa ja nopeampaa, kuin perinteisin testiautomaatiomenetelmin.

Käytännössä Qentinel Pacen voi ottaa käyttöön missä vaiheessa tahansa ohjelmistokehityksen vaiheessa. Aina ei ole helpointa sisällyttää testausta kehitysprosessiin jo alkuvaiheessa, mutta usein säästytään harmailta hiuksilta loppuvaiheessa, kun testaus on aloitettu jo projektin edetessä ja ongelmakohdat on tiedostettu ajoissa. Testiautomaation käyttöönotossa täytyy oikeastaan vain asettaa yhteys Qentinel Pacen ja testattavan järjestelmän välille halutulla tavalla ja tietää kuka tarvitsee käyttöoikeudet. Sen jälkeen voidaankin aloittaa testien suunnittelu, kirjoittaminen ja automatisointi.

Testien automatisointi Qentinel Pacella käy konenäön ansiosta erittäin mutkattomasti. PaceWordsien avulla itse testitapausten kirjoittaminen on tehty mahdollisimman ymmärrettäväksi. Esimerkiksi komento ”ClickText” kirjaimellisesti etsii näytöltä määriteltyä tekstiä vastaavat sanat ja robotti klikkaa itsensä eteenpäin prosessissa. Tästä ainutlaatuisesta kauniista koodistaan huolimatta Qentinel Pace ymmärtää monimutkaisempaakin kieltä, eikä muilla frameworkeillä tehdyt vanhat testi-scriptit mene hukkaan.

Kun automaatio saadaan juoksemaan järjestelmässä, on kaikki akuutti informaatio saatavissa yhdellä vilkaisulla kustomoituun dashboardiin. Dashboard näyttää ennalta määritellyn mittariston, joita vähemmänkin tekniset ihmiset ymmärtävät nopeasti. Siihen kerätään jatkuvasti tietoa järjestelmäkokonaisuuden tilasta ja robottien kohtaamista ongelmakohdista. Mitä paremmin mittarit ja KPI:t on asetettu, sitä luotettavampaa ja ennustavampaa dataa Qentinel Pace tarjoaa käyttäjälleen. Kun analytiikka on suunniteltu huolellisesti, voi Qentinel Pacen avulla arvioida, onko uusi järjestelmä tarpeeksi valmis julkaistavaksi, vai hajoaako joku osa kokonaisuudesta, kun ohjelmisto ajetaan tuotantoon.
 

Tutustu Qentinel Paceen tarkemmin

Aiheet: SAP, ERP, end-to-end testing, salesforce