Varmista digitaaliset liiketoimintaprosessit keskittymällä olennaiseen

15.5.2020 / by Kari Virtanen

Tunnetko yrityksesi digitaaliset liiketoimintaprosessit? Oletko varma, että tällaiset automaattisesti etenevät prosessit toimivat virheettömästi?

OTC eli tilauksesta kassaan -prosessi on yksi yleisimmistä liiketoimintaprosesseista (Order-to-Cash). Se sisältää erilaisista vaiheista koostuvan tapahtumaketjun eli prosessin, joka alkaa asiakkaan tekemästä tilauksesta ja päättyy maksusuorituksen kotiuttamiseen yrityksen kassaan. Prosessissa on lukuisia vaiheita ja tieto siirtyy automaattisesti eri järjestelmien välillä koko tapahtumaketjun ajan. Kun prosessit etenevät automatisoidusti järjestelmien välillä, miten voidaan varmistaa, että tieto kulkee virheettömästi?

Tässä yhteydessä automaatiolla tarkoitetaan tietovirtojen vastaanottamista ja käsittelyä erilaisissa järjestelmissä. Kun puhutaan automaatiosta, on ihmisten osallistuminen prosessiin minimoitu. Edellä mainittujen järjestelmien hallinnointi on usein yhteistyökumppaneiden vastuulla. He vastaavat toimittamistaan järjestelmäratkaisuista ja niiden sisäisestä toimivuudesta. Joissain yrityksissä toimii lisäksi yhteistyökumppani, jonka vastuulla taas on näiden eri järjestelmien välisten integraatioiden toimivuudesta vastaaminen. Useita yhteistyökumppaneita, erilaisia järjestelmiä ja lukuisia rajapintoja. Kuinka tämä kokonaisuus toimii käytännössä? Entä miltä päästä-päähän ulottuvat pitkät liiketoimintaprosessit näyttävät henkilöstön, yksittäisen käyttäjän tai asiakkaan näkökulmasta?

Digitaaliset prosessit ovat yhä tärkeämpiä yritysten liiketoiminnan kannalta. Moni liiketoimintajohtaja on haasteen edessä, miten nämä prosessit saadaan toimimaan saumattomasti, jotta liiketoiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Jotkut yritykset ovat ottaneet askeleen taaksepäin suunnatakseen voimavarojaan prosessien hallintaan ja kehittämiseen, saumattoman liiketoiminnan turvaamiseksi. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen määrä kasvaa jatkuvasti. Niitä käytetään monissa eri selaimissa, ja kasvavassa määrin myös tableteissa ja mobiililaitteissa. Kun toiminnot kehittyvät jatkuvasti, kuinka näiden yhteensopivuus voidaan varmistaa? Pitäisikö siis kaikki resurssit suunnata digitaalisten prosessien testaamiseen, jotta saavuttaisimme mielenrauhan?

Hyvä idea, mutta käytännössä ratkaisu ei ole aivan niin yksinkertainen. Yhä useampi digitaalisiin prosesseihin liittyvä järjestelmä tulee siirtymään pilveen lähitulevaisuudessa. Tämä tulee tekemään järjestelmien hallinnasta yksinkertaisempaa, mutta sivuvaikutuksena se tuo mukanaan kasvavan määrän päivityksiä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien eri käyttöliittymien ja laitteiden välillä kulkevien prosessien testaamisen määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Lisäksi tarvitaan yhä enemmän henkilöitä suorittamaan testejä yhä useammin. Voidaan vain pohtia, miten tällaiset tylsät rutiininomaisesti ja toistuvat työtehtävät vaikuttavat työntekijäkokemukseen.

Onko testaus sitten ajanhukkaa? Jos liiketoimintaprosessien toimivuuden varmistamiseksi joudutaan suorittamaan toistuvasti samoja testejä eri laitteilla ja selaimilla, kerta toisensa jälkeen, voidaan testauksen todeta olevan ajanhukkaa. Se on tällöin ajanhukkaa työntekijöille, jotka voisivat käyttää ajan tehokkaammin, esimerkiksi asiakastyöhön. Testaus ei itsessään ole kuitenkaan turhaa, sillä prosessien toimivuus täytyy pystyä varmistamaan joka tapauksessa. Miten tämä sitten toteutetaan käytännössä?

Robotiikkaan perustuva ohjelmistojen testaus on yksi tapa varmistaa digitaalisten liiketoimintaprosessien toimivuus. Robotti pystyy testaamaan päästä-päähän prosessin huomattavasti nopeammin kuin ihminen, ja se pystyy käyttämään samoja testitapauksia eri selainten ja laitteiden testauksessa. Toinen hyöty on, että robotit eivät tee inhimillisiä virheitä tietojen käsittelyssä tai tulosten lukemisessa. Lisäksi robotiikkaan perustuvilla ratkaisuilla voidaan tallentaa testiajoja ja tarkastella kuvausta prosessin etenemisestä. Tämä mahdollistaa myös korjaustoimenpiteiden suunnittelun, kun havaitaan missä vaiheessa prosessia virheitä ilmenee.

Tutustu testiautomaatioratkaisuumme Qentinel Paceen ja aloita digitaalisten prosessien varmistaminen jo tänään!

 

Aiheet: Ohjelmistotestaus, Laadunvarmistus, end-to-end testing, Prosessihallinta, Testaaminen